Over de Phelps Stichting
Dr Winthrop M. Phelps (1894 – 1971)

Over de Phelps Stichting

De Phelps Stichting wil de kwaliteit van leven bevorderen van alle mensen die lijden aan spasticiteit als gevolg van een aangeboren hersenbeschadiging. 

De stichting ondersteunt wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van spasticiteit, de verbetering van behandelmethoden en de mogelijke preventie van spasticiteit. 

Tevens steunen wij voorzieningen en projecten die bijdragen aan het lichamelijke, geestelijke en sociale welzijn van spastici.

Wie was Dr. Phelps?

Dr. Winthrop M. Phelps (1874-1971) was een Amerikaan die eind 19e eeuw wordt geboren in Bound Brook (New Jersey). Na zijn opleiding tot orthopedisch chirurg promoveert hij in 1931 aan Yale University en schrijft een eerste artikel over spastische kinderen en zuigelingen met een hersenbeschadiging. 

In 1936 start hij een privékliniek voor de behandeling en re-integratie van kinderen met cerebrale parese (CP), een aandoening waarbij kinderen moeite hebben met bewegen als gevolg van een hersenbeschadiging voor hun eerste levensjaar.

Phelps stelt zijn hele leven in dienst van onderzoek en de mogelijke behandeling van het geestelijk en lichamelijk gehandicapte kind en staat aan de basis van diverse specialistische CP-klinieken. 

In 1947 wordt hij oprichter en eerste voorzitter van de American Academy for Cerebral Palsy (lees hier meer over de geschiedenis van dit instituut).

Gezien de grote betekenis van Dr. Phelps voor spastici en zijn baanbrekend werk op dit gebied, zijn wij bijzonder trots dat zijn naam aan onze stichting is verbonden.

Onze historie

Het is 1955, tien jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. De heer Moorer uit Hilversum, personeelschef bij fa. De Ridder, moet op een dag de aanvraag beoordelen voor een salarisvoorschot. Een medewerker heeft geld nodig, om een speciale rolstoel voor een spastisch meisje te kunnen aanschaffen. 

Moorer komt in contact met het meisje en wordt geraakt door de grote zorgen én kosten die de begeleiding van dit kind met zich mee brengt. Daarom richt hij de Dr. W.M. Phelps Stichting voor Spastici op. Hij wordt ook voorzitter.

Het primaire doel van de stichting is aandacht vragen voor kinderen met een aangeboren bewegingsstoornis. Daarnaast wordt geld ingezameld om bepaalde acties te financieren. 

In heel Nederland zien regionale actiecomités het licht, waarvan de leden geheel belangeloos tal van activiteiten organiseren. Dankzij vele donaties en legaten wordt een fonds opgebouwd waarmee de stichting praktische hulp financiert, en later ook wetenschappelijk onderzoek.

Inmiddels bestaat het fonds al vele decennia. Ook voor de toekomst wil de Phelps Stichting de voortdurende financiële steun aan spastici waarborgen. Om het fonds intact te houden, wordt de toekenning van financiële steun zeer weloverwogen gedaan.

Organisatie

De Phelps Stichting voor spastici kent een bestuur en een raad van toezicht. Behalve een tegemoetkoming voor reiskosten ontvangen bestuursleden en leden van de raad van toezicht geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

Het bestuur komt regelmatig bijeen en is gezamenlijk bevoegd. Elk jaar legt het bestuur rekening en verantwoording af in de jaarrekening, die wordt gecontroleerd door een registeraccountant.

Bestuur
De heer T. van der Beeke voorzitter
Mevrouw D. Schaaf-van Ommeren secretaris
De heer C. van der Salm penningmeester
De heer P.A.W.M. in de Rijp lid
De heer T.H. de Villeneuve lid

Adviseurs
Het bestuur wordt bijgestaan door professionele adviseurs als het gaat om het inhoudelijk beoordelen van aanvragen en beleggingen

Bestuursvergaderingen
Tijdens de bestuursvergaderingen worden aanvragen door het bestuur beoordeeld. Alle aanvragen zijn voorzien van een advies afkomstig van de adviseurs. Het bestuur beslist vervolgens over een aanvraag.

Raad van toezicht
De heer W.G. Boswinkel voorzitter
De heer A. van Doorn lid
De heer R. Moorer lid

Het bestuur van de Phelps Stichting voor spastici wordt ondersteund door een secretariaat. 

Phelps Stichting voor spastici
Postbus 445
1400 AK Bussum
035-6929053
info@phelps-stichting.nl

Iban NL57 INGB 0000 0013 22
Bic INGBNL2A
KvK nummer 41197421
RSIN/fiscaal nummer 8090.92.694
Sinds 1 januari 2008 heeft de Phelps Stichting voor spastici de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Klik hier voor de ANBI Standaardinformatie.