Stichting Wielewaal

Stichting Wielewaal

Logeerweekenden en kinderthemaweken
De zorg voor kinderen met een verstandelijke, lichamelijke en/of meervoudige beperking is niet eenvoudig. Op hun ouders rust een enorme verantwoordelijkheid, want in veel gevallen is 24-uurszorg vereist, 7 dagen per week. Ook op andere gezinsleden wordt vaak continu (bewust of onbewust) een beroep gedaan.

Om deze mantelzorgers enigszins te ontlasten, biedt Stichting Wielewaal toegankelijke en betaalbare logeerweekenden en kinderthemaweken. De Phelps Stichting maakt deze activiteiten mede mogelijk door financieel bij te dragen aan de meerkosten (aangepaste accommodaties, aangepast vervoer, scholing en plaatsing van vrijwilligers).

VUmc Bewegingslab
Gehandicaptensport Nederland
Stichting SlowCare
Sint Maartenskliniek