Sint Maartenskliniek

Sint Maartenskliniek

Onderzoek naar functionele loopvaardigheidstraining bij kinderen met CP
Kinderen met CP hebben vaak problemen met hun loopvaardigheid. Dit belemmert hun deelname aan het dagelijks leven. Met volle aandacht over een effen pad lopen gaat hen misschien wel goed af, maar er ontstaan problemen zodra ze bijvoorbeeld over een hobbelig bospad wandelen, plassen moeten vermijden of een bal willen vangen.

Juist omdat kinderen met CP die zelfstandig kunnen lopen steeds vaker deelnemen aan het reguliere onderwijs, vallen de verschillen met leeftijdsgenootjes extra op. Het zich kunnen aanpassen aan een drukke omgeving is cruciaal om veilig te kunnen bewegen in het klaslokaal, op het schoolplein en tijdens sport- en spelactiviteiten.

De Sint Maartenskliniek onderzoekt hoe de loopvaardigheid van kinderen met CP in deze alledaagse, maar complexe situaties kan worden vergroot. De Phelps Stichting heeft € 99.931,00 geschonken aan dit belangrijke onderzoek.

VUmc Bewegingslab
Stichting Wielewaal
Gehandicaptensport Nederland
Stichting SlowCare