Help ons helpen

Help ons helpen

Spasticiteit is niet te genezen. Hulp aan mensen met deze aandoening is en blijft daarom hard nodig. Net als wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling en mogelijke preventie van deze hersenschade.

De Phelps Stichting ondersteunt vele instellingen en organisaties die zich hiervoor inzetten. En dat kunnen we alleen met u!

De Phelps Stichting ontvangt geen enkele vorm van overheidssubsidie en kan dus uitsluitend bestaan dankzij uw steun. Alleen samen met u kunnen wij hulp en onderzoek voor spastici blijven financieren, nu en in de toekomst.

Met uw jaarlijkse donatie

Een vaste groep donateurs steunt ons werk jaarlijks met een grotere of kleinere financiële bijdrage. Dat is fantastisch en we hopen dat u nog jaren onze donateur blijft. Maar we zijn ervan overtuigd dat nog veel meer Nederlanders ons werk een warm hart toedragen. Bent u één van hen? Word dan direct donateur en ontvang tweemaal per jaar onze nieuwsbrief, waarin wij onder andere vertellen aan welke projecten uw geld ten goede is gekomen.

Met uw gift of schenking

Vindt u dat de Phelps Stichting goed werk doet? Help ons dan met een gift of schenking!

Maak uw eenmalige bijdrage snel en eenvoudig over op rekening NL57 INGB 0000 0013 22.

Of maak periodiek een bedrag over en profiteer van maximaal belastingvoordeel, door uw schenking jaarlijks als aftrekpost op te voeren in uw aangifte inkomstenbelasting.

Met een erfenis of legaat

Wilt u ook graag iets doen om de kwaliteit van leven van spastici te verbeteren? Benoem de Phelps Stichting dan geheel of gedeeltelijk tot uw erfgenaam. Of neem een legaat of schenking op in uw testament.

Het bedrag dat u ons schenkt, komt volledig ten goede aan hulp aan spastici en wetenschappelijk onderzoek. Hierop wordt minutieus toegezien door ons bestuur en de raad van toezicht, allen vrijwilligers en ervaren bestuurders met een onberispelijke staat van dienst.

ANBI
De Phelps Stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor hoeven wij over uw schenking of erfenis geen belasting af te dragen.

Bekijk ook welke projecten wij steunen

Bekijk de projecten