Hulp & Projecten

De Phelps Stichting heeft als doel het bevorderen van het lichamelijk en geestelijk welzijn van spastici in Nederland en alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt. Om dit doel te verwezenlijken worden projecten gesteund in een vrij breed spectrum. Dit varieert van wetenschappelijk onderzoek tot projecten die te maken hebben met sociaal en fysiek functioneren van spastische kinderen. Aan welke type projecten de Phelps stichting bijdraagt, kunt u lezen in onze nieuwsbrieven.

 

Projecten
Financieel wordt bijgedragen aan:

  • Sportevenementen
  • Verbouwing en inrichting van instellingen
  • Kinderdagverblijven en paviljoens
  • Vakantieverblijven en vrijetijdsactiviteiten
  • Zwem- en oefenbaden
  • Maneges en aanverwante voorzieningen
  • Aangepaste speelterreinen
  • Bussen en andere vervoersaccomodaties