Help ons Helpen!

De Phelps Stichting heeft nooit een beroep gedaan op nationale, regionale of lokale overheden. Uitsluitend door de steun van met name particulieren kunnen wij bestaan en hebben wij een fonds kunnen opbouwen waaruit wij hulp, projecten en onderzoek kunnen  (helpen) financieren.

 

Donaties

Er is een vaste groep donateurs die ons jaarlijks financieel steunt met een grotere of kleinere bijdrage. Dat is fantastisch en we hopen dat u nog jaren onze donateur blijft.

We zijn ervan overtuigd dat nog veel meer Nederlanders ons werk een warm hart toedragen. 
Bent ú dat? Word ook donateur van de Phelps Stichting. Dan ontvangt u twee maal per jaar onze nieuwsbrief waarin wij o.m. enkele doelen uitlichten waaraan uw geld is of wordt besteed. 
Met deze link kunt u zich rechtstreeks en vandaag nog als donateur bij ons aanmelden.

 

Schenkingen en giften

Er zijn verschillende manieren om ons via schenkingen en giften te helpen. Zo kunt u eenvoudig een eenmalig bedrag overmaken op onze rekening. Ook is er de mogelijkheid om periodiek een bedrag over te maken. Daarmee profiteert u bovendien van maximaal belastingvoordeel. U kunt namelijk uw schenking jaarlijks als aftrekpost opvoeren bij uw aangifte inkomstenbelasting!

 

Een erfenis of legaat

Het is mogelijk dat u de Phelps Stichting geheel of gedeeltelijk benoemt tot uw erfgenaam bij het opstellen van uw testament: de zogenaamde erfstelling. Daarnaast zijn ook legaten en schenkingen bij testament mogelijk. Het volledige bedrag dat u ons schenkt, komt ten goede aan de projecten of wetenschappelijk onderzoek. Hierop wordt minutieus toegezien door ons bestuur en de raad van toezicht, allen vrijwilligers en ervaren bestuurders met een onberispelijke staat van dienst. 
De Phelps Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat er geen schenk- en/of erfbelasting betaald hoeft te worden over de ontvangen schenkingen en erfenissen.