Organisatie en bestuur 

Het bestuur van de Phelps Stichting is als volgt samengesteld:
De heer T. van der Beeke, voorzitter
De heer T. Schaaf, secretaris
De heer C. van der Salm, penningmeester
De heer P.A.W.M. in de Rijp, lid
De heer T.H. de Villeneuve, lid
De heer K.J. Mulderij, adviseur
Mevrouw J. Blees, medisch adviseur

Sinds 1 februari 2011 heeft de Phelps Stichting een raad van toezicht die gevormd wordt door:
De heer W.G. Boswinkel, voorzitter
De heer M. Verhagen, algemeen lid

De leden van de raad van toezicht en het bestuur komen regelmatig bijeen. Zij ontvangen geen betaling voor hun werkzaamheden. Elk jaar wordt door het bestuur rekening en verantwoording afgelegd in de jaarrekening, die gecontroleerd wordt door accountantkantoor Meeuwsen Ten Hoopen b.v.

Het bestuur van de Phelps Stichting wordt ondersteund door een dagelijks secretariaat waar alle inlichtingen verkregen kunnen worden: 

Phelps Stichting voor spastici
Postbus 445, 1400 AK  Bussum
Telefoon 035-6929053
info@phelps-stichting.nl

 RSIN/ fiscaalnummer 8090.92.694