Aanvraag om financiële steun

 

Aanvraagprocedure en aanvraagformulier

Tal van instellingen en organisaties kunnen financieel worden ondersteund door de Phelps Stichting. Bij het toekennen van een geldelijke bijdrage gaan wij evenwel niet over een nacht ijs. Het spreekt voor zich dat de Stichting met name geïnteresseerd is in welke mate spastici bij de aanvraag betrokken zijn en om hoeveel spastici het gaat. Een goed onderbouwde aanvraag is van essentieel belang voor het bestuur om initiatieven, voorzieningen en financiële hulp op zijn merites te kunnen beoordelen. Datzelfde geldt uiteraard ook voor wetenschappelijk onderzoek.

Aanvragen voor individuele hulp kunnen niet bij de Phelps stichting worden ingediend.  

Zorgvuldigheid in het beoordelen van de aanvragen staat dan ook voorop. Hoewel wij als bestuur graag snel handelen moet u toch rekenen op een afhandelingstijd van 3 maanden tot een half jaar na indienen van uw aanvraag.  Dit formulier kunt u hier downloaden en na volledige invulling, ondertekening, met uw motivatie en het bijsluiten van de noodzakelijke bijlagen per post of per email opsturen naar info@phelps-stichting.nl .