Welkom bij de Phelps Stichting

Spasticiteit

Wist u dat in Nederland op elke 1000 geboorten 1 tot 2 kinderen ter wereld komen met een bewegingsstoornis? En dat spasticiteit ontstaat door hersenschade die vóór of rondom de geboorte is veroorzaakt? Er zijn lichte en zwaardere vormen van deze aandoening, maar het betekent altijd één ding: wie spastisch geboren is, heeft de rest van zijn leven hulp nodig om een zekere kwaliteit van leven te hebben. En hiervoor zet de Phelps Stichting zich in.


De rol van de Phelps Stichting

De Phelps Stichting voor spastici, opgericht in 1955, beheert een fonds dat financiële ondersteuning kan bieden. Dit fonds is in 60 jaar opgebouwd met jaarlijkse donaties, giften en legaten.  Met dit geld  kunnen wij elk jaar vele projecten (mede) helpen realiseren en ook bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek.

Het doel van alle projecten die wij financieel steunen is:

  • de oorzaak van spasticiteit te helpen achterhalen
  • wetenschappelijk onderzoek te doen naar nieuwe of verbeterde behandelmethoden
  • voorzieningen te realiseren waarmee spastici zo volwaardig en zelfstandig mogelijk
    kunnen leven en die bijdragen aan hun lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn.

Spasticiteit is niet te genezen. Maar hulp aan mensen met deze aandoening is en blijft nodig, evenals wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling,  ondersteuning en zo mogelijk het voorkomen van deze hersenschade.

 Help ons helpen! Met uw donatie, legaat of een schenking!  

Contact
Secretariaat Phelps Stichting voor spastici

Postbus 445  
1400 AK Bussum  
Tel: 035 6929053  

info@phelps-stichting.nl

RSIN /fiscaal nummer: 8090.92.694